მთავრობის დადგენილების პროექტი „ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 ივლისის N348 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

143
15.09.2016

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღნიშნულ პროექტს საჯარო განხილვისთვის წარმოადგენს.

გთხოვთ, წინადადებები და კომენტარები გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  maia.beruashvili@moa.gov.ge

განხილვის ბოლო ვადაა 15.10.2016