ტენდერები

ტენდერი

25.04.2017 10.05.2017
ტენდერის სრული ტექსტი არის ინგლისურენოვანი და მოცემულია დანართის სახით.
იხილეთ სრული ინფორმაცია

განცხადება ღია კონკურსის ჩატარების შესახებ

27.02.2017 13.03.2017
სრული ტექსტი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში
იხილეთ სრული ინფორმაცია

პროექტირების საერთაშორისო კონსულტანტის განცხადება

22.09.2016 04.10.2016
სრული ინფორმაცია იხილეთ საიტის ინგლისურენოვან გვერდზე.
იხილეთ სრული ინფორმაცია

ტენდერი

30.08.2016 07.09.2016
კონკურსის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია იხილეთ საიტის ინგლისურენოვან გვერდზე.
იხილეთ სრული ინფორმაცია

ცვლილება განცხადებაში ღია ტენდერის ჩატარების შესახებ

08.07.2016 18.07.2016
გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“–ს 2016 წლის 9 ივნისის ნომერში გამოქვეყნებულ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია

შპს საქართველოს მელიორაციისათვის კომპიუტერული ტექნიკის მიწოდება

11.03.2016 11.04.2016
საქართველო ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP)სესხის ნო . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია