„სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზრებზე წვდომისა და მოქნილობის პროექტის ფარგლებში“ სარწყავი სისტემების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისთვის კონსულტანტის შესარჩევი კონკურსი.

08.09.2016 00:00:00 15.09.2016 00:00:00
კონკურსის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია იხილეთ საიტის ინგლისურენოვან გვერდზე.